Portfolio > Portents

Polistes Fascatus
Polistes Fascatus
Wasps, pins, test tubes, silicone rubber